Najnowszy

Dofinansowanie - fundusz rozwoju na szkolenia

Wykaz aplikacji, które uzyskają pomoc publiczną w tym kwartale:Wszechstronne unowoczesnienie procesów B2B w zakresie działalności wdrażania i instalowania systemów parkingowych oraz systemów

Czytaj więcej...

Dofinansowanie - fundusz rozwoju na szkolenia

Wykaz aplikacji, które uzyskają pomoc publiczną w tym kwartale:
Wszechstronne unowoczesnienie procesów B2B w zakresie działalności wdrażania i instalowania systemów parkingowych oraz systemów do zarządzania nimi dzięki wdrożeniu procesu B2B.
Automatyzacja aktualnego modelu realizacji usług doradczych i szkoleniowych pomiędzy 4Results Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi poprzez zaimplementowanie od a do Z procesu zdalnego typu B2B.
Budowa e-usługi TOKER - inteligentnego narzędzia wsparcia terapii logopedycznych dla osób z zaburzeniami orofacjalnymi, z wykorzystaniem zaawansowanego modułu do rozpoznawania mowy
BUDOWA I WDROŻENIE EMERGENTNEGO SYSTEMU KLASY B2B, WSPOMAGAJĄCEGO WSPÓŁPRACĘ MIĘDZY PRZEDSIĘBIORSTWAMI W ZAKRESIE ZAAWANSOWANEJ , WIELOWYMIAROWEJ ANALITYKI EKONOMICZNO-SPOŁECZNEJ
Kompletne zaprojektowanie systemu usług elektronicznych MS, w tym uruchomienie usług dla przedsiębiorców i osób fizycznych, poprzez dostęp elektroniczny do wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Karnego, Biura Monitora Sądowego i Gospodarczego
Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na system zamków łączących elementy konstrukcyjne w obiektach małej architektury, elewacji, budynków gospodarczych mało gabarytowych
Działania mające na celu pozyskanie ochrony wynalazków Medicalgorithmics Sp. z o.o. oraz rozszerzenie zakresu ich ochrony na terytorium UE, USA i Indii.
Implementacja zaawansowanego procesu typu B2B w firmie Merkurion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu usprawnienia strategicznych modeli biznesowych z kluczowymi kontrahentami.|Innowacyjne e-usługi przetwarzania mowy spółki VOICE LAB: e-odszumianie, e- rozpoznawanie (zamiana mowy na tekst), e-formularz głosowy, podyktujSMS, e-informacje dla osób niepełnosprawnych
INTERMEDIA - zaimplementowanie od a do Z procesu integrującego procesy organizacyjno-finansowe polegającego na elektronicznej wymianie danych w zakresie zarządzania czasem, zleceniami, projektami w toku, fakturowaniem, windykacją, kosztorysowaniem i bazą poddostawców.
Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie - Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe.
Modulacja allosteryczna - nowa strategia w farmakoterapii. Identyfikacja własności psychotropowych ligandów receptorów glutaminianergicznych III grupy
Ochrona własności przemysłowej technologii wytwarzania strumienia elektrycznie naładowanego aerozolu o dużej początkowej prędkości strugi do zastosowań agrotechnicznych i dekontaminacyjnych
Opracowanie i zaimplementowanie od a do Z modelu klasy B2B integrującego pracesy biznesowe spółki Drukarnia w Oficynie w obrębie zamówień i realizacji usług, w celu elektronicznej wymiany danych i informacji.
Zaprojektowanie nowych rozwiązań z zakresu aktywnych zabezpieczeń przeciwkorozyjnych z wykorzystaniem metody ochrony katodowej realizowane przez firmę Corrpol z Gdańska
Pogłębienie partnerstwa oraz wzrost konkurencyjności kooperujących podmiotów poprzez wdrożenie nowoczesnego procesu informatyczno telekomunikacyjnego zintegoowanego z systemami współpracujących przedsiębiorstw.
Portal Multimedialnych Publikacji (PMP) - stworzenie narzędzia umożliwiającego autorom (również w przypadku publikacji wieloautorskich) czerpanie korzyści z publikowanych treści, a odbiorcom treści gwarantującej wysoką jakość pobieranych materiałów.
Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu, jako wstępu do rozwoju działalności eksportowej w zakresie taśm transportujących w firmie Centrum Taśm i Pasów”
Opracowanie e-usługi do automatycznego kojarzenia kontrahentów w branży motoryzacyjnej, ewidencji eksploatacji pojazdów wraz z systemem automatycznego wyceniania i harmonogramowania prac serwisowych.
Zaprojektowanie i wdrożenie systemu klasy B2B usprawniającego procesy biznesowe między firmą Forum Polska Agencja Fotografów Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi
Stworzenie calkowicie nowatorskiej platformy dokumentacji, optymalizacji oraz zarządzania procesami z wykorzystaniem metodyki Lean Management opartej o diagramy Makigami.
Wdrożenie teleinformatycznego serwisu przetwarzania informacji i generowania raportów związanych z rynkiem nieruchomości wyposażonego w narzędzia diagnostyczne i publikacyjne.
Zaprojektowanie kompleksowego serwisu komercyjnego wsparcia i promocji modeli naukowo - edukacyjnych i wydarzeń w obszarze nauk o ziemie o nazwie GEOWORTAL z zastosowaniem rozwiązań mobilnych i stacjonarnych.
Zaprojektowanie pierwszej na polskim rynku e-usługi do kompleksowego zarządzania zadaniami w zakresie ochrony własności przemysłowej przez rzeczników patentowych i przedsiębiorstwa.|Wdrożenie portalu umożliwiającego sprzedaż produktów turystycznych na rynku wtórnym oraz oferującego bank wolnych miejsc w środkach transportu, bazie noclegowej itp.
Synteza kwasu akrylowego i estrów akrylowych w oparciu o surowce odnawialne, w tym o frakcję glicerynową z produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych.
Usprawnienie współpracy pomiędzy firmą WERNER a partnerami w zakresie usług serwisu i wykonawstwa systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych dzięki wdrożeniu modelu B2B
Formalne zgłoszenie ochrony patentowejw kraju i za granicą dla wynalazku objętego zgłoszeniem międzynarodowym PCT/PL2005/00006 Determining a predisposition to cancer
Uzyskanie ochrony patentowej na terytorium Polski oraz komercjalizacja wynalazku pt.: Podwójnie skręcone oligonukleotydy interferujące z mRNA genu dla integryny 3 (siRNA) stosowane w terapii przeciwnowotworowej i przeciwprzerzutowej opracowany w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk przez pracowników naukowych A.Nasulewicz, J.Wietrzyk,  K. Szczaurska-Nowak
Wdrożenie aplikacji B2B optymalizującej współpracę z zleceniodawcami, dostawcami i podwykonawcami w zakresie organizacji akcji brandingowych i rebrandingowych.
Wdrożenie e-usługi wirtualnego architekta krajobrazu, automatycznie dostarczającego projekty ogrodów z wykorzystaniem bazy wiedzy o roślinach i zasadach projektowania.
Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnego systemu B2B usprawniającego procesy sprzedaży, zaopatrzenia, programów lojalnościowych, wymiany informacji, windykacji i planowania.
Wdrożenie internetowego i telekomunikacyjnego modelu klasy B2B integrującego zarządzanie projektami i wykonawcami oraz przetwarzanie i dystrybucję danych w zakresie realizacji badań rynku, marketingowych i opinii publicznej|Wdrożenie internetowej platformyB2B celem integracji i automatyzacji modeli biznesowych zamówień, sprzedaży, dystrybucji i serwisu maszyn pomiędzy Budropol Sp.J. a partnerami.
Wdrożenie nowej technologii produkcji wkładów kominkowych z wykorzystaniem sposobu otrzymywania ramek, zwłaszcza ramek drzwi frontowych do wkładów kominkowych oraz ciągu technologicznego do produkcji wkładów kominkowych w firmie Ślusarstwo Usługowe Hajduk
Wdrożenie nowoczesnego modelu B2B zwiększającego efektywność współpracy miedzy Intelmedia.eu Sp. z o.o. a jej partnerami biznesowymi poprzez automatyzację procesu realizacji usług marketingowych
Wdrożenie rozwiązań informatycznych i teleITch klasy B2B umożliwiających automatyzację głównych modeli biznesowych zachodzących między Wnioskodawcą a jego kluczowymi Partnerami biznesowymi.
Wdrożenie modelu B2B, umożliwiającego automatyzację wspólnych przedsięwzięć pomiędzy Wnioskodawcą a Partnerami Biznesowymi w zakresie realizacji projektów
Wdrożenie w firmie ZBW Elektronika Sp. z o.o. systemu B2B oferującego zaawansowane usługi SaaS Partnom z branży Odnawialnych Źródeł Energii - Platforma Zielona Energia
Wprowadzenie na rynek innowacyjnej e-usługi pod nazwą XMLogoS obsługującej proces tworzenia treści w sektorach wydawniczym, naukowym, i produkcyjnym. 
Wsparcie ochrony prawnej własności przemysłowej zintegoowanej technologii ochrony obszarów wodno-błotnych przed sukcesją roślinności powodującej degradację środowiska przyrodniczego
Wsparcie modeli zarządzania Instytucji Pośredniczącej (MSWiA) oraz Insytucji Wdrażających (PARP oraz WWPE) - poprzez finansowanie kosztów realizacji 7 i 8 osi priorytetowej PO IG w 2009 roku
Zintegrowana Platforma Informatyczna klasy B2B dedykowana dla automatyzacji i koordynacji procesów zamawiania, produkcji i zarządzania projektami pomiędzy Firmą SZYMMAR Sp. z o.o. i Partnerami.

Tagi:
Najnowszy

Dofinansowanie - fundusz rozwoju na szkolenia

Wykaz aplikacji, które uzyskają pomoc publiczną w tym kwartale:Wszechstronne unowoczesnienie procesów B2B w zakresie działalności wdrażania i instalowania systemów parkingowych oraz systemów

Czytaj więcej...