Najnowszy

Dofinansowanie - fundusz rozwoju na szkolenia

Wykaz aplikacji, które uzyskają pomoc publiczną w tym kwartale:Wszechstronne unowoczesnienie procesów B2B w zakresie działalności wdrażania i instalowania systemów parkingowych oraz systemów

Czytaj więcej...

Darmowe szkolenia dla jednostek charytatywnych

Działasz jako wolontariusz? Od dziś możesz ubiegać się o szkolenia, które rozwiną kompetencje członków waszej organizacji. Za udział w otrzymanym kursie nie zapłacicie jednak ani złotówki.

Choć organizacje działające non profit realizują nader interesujące projekty i zatrudniają do nich zmotywowanych działaczy, to brak im profesjonalnego warsztatu z zakresu kierowania organizacją i zadaniami. A na szkolenia raczej nie posiadają odpowiedniego budżetu.

Doradcy z Fundacji Training Projects postanowili wolontariuszom pomóc. Aktywistów działających w tzw. sektorze NGO zapraszają na nieodpłatne kursy z kilku dziedzin rozwojem projektów wolontarystycznych. Wszyscy chętni do samorozwoju mogą zapisać się na warsztaty pisząc na adres ngo@gazeta.pl. 

Zgłaszać się mogą zorganizowane instytucje, jak również indywidualni działacze. Niezależnie od formy funkcjonowania, każdy może ubiegać się o pomoc. Szkolenia są w 100% darmowe, jednak korzystający ze szkolenia powinni zapewnić miejsce realizacji szkolenia – np. lokalna szkoła czy miejska biblioteka. 

O jakie warsztaty można się ubiegać?

zarządzanie projektem w stowarzyszeniach i fundacjach

kierowanie zespołem działaczy społecznych – rola i zadania lidera

zespół i efekt synergii

myślenie strategiczne

fundrising i zbieranie datków – krok po kroku

jak uzyskać rozgłos dla idei lub zmian społecznych

asertywna komunikacja

prowadzenie prezentacji i przemówień

planowanie zadań 

warsztaty rozwojowe dla coachów

Akcja Fundacji Training Projects nie jest ograniczona czasowo – prośby o wsparcie przesyłać można bezterminowo. Jednak szkoleniowcy nie obiecują ufundowania kursu wszystkim chętnym. Kryterium jest ilość dostępnych w danym kwartale miejsc i uzasadnienie potrzeby szkoleniowej opisane w aplikacji. 

- Chcemy dać szansę samorozwoju – wyjaśnia Gerard Sigmundzik, trener w Fundacji. – Mamy na dzieję że dzięki nam organizowane przez wolontariuszy akcje staną się bardziej efektywne, nawet w małych i amatorskich organizacjach. W takich miejscach wsparcie merytoryczne i pomoc ekspertów są nieraz potrzebne tak samo jak pieniądze np. z Unii Europejskiej. Niejednokrotnie obserwujemy spore niewykorzystane finansowanie unijne, bo organizacje nie wiedzą jak przygotować profesjonalnych projekt. Chcemy choć spróbować trochę ten stan zmienić.

Tagi:
Najnowszy

Dofinansowanie - fundusz rozwoju na szkolenia

Wykaz aplikacji, które uzyskają pomoc publiczną w tym kwartale:Wszechstronne unowoczesnienie procesów B2B w zakresie działalności wdrażania i instalowania systemów parkingowych oraz systemów

Czytaj więcej...